Pobierz katalog

Budokop – Beton Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Budokop-Beton Sp. z o.o. poprzez odtworzenie tradycji betoniarskich w Lidzbarku Warmińskim”

Celem projektu jest budowania przewag konkurencyjnych poprzez tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu tj. przywrócenie tradycji betoniarskich na terenie Lidzbarka Warmińskiego z wykorzystaniem nowych procesów technologicznych.

Wartość projektu: 3.673.764,00zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.970.989,32 zł.